tiết 45

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Nữ Hoa Sen (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:44' 19-01-2010
Dung lượng: 12.9 MB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
CHÀO TẤT CẢ CÁC EM !
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Trình bày đặc điểm công nghiệp của Hoa Kì?
Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì biến đổi như thế nào?
TIẾT 45
THỰC HÀNH
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KỲ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”

1. Bài tập 1: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

2. Bài tập 2: Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới
HOA KÌ
Dựa vào lược đồ dân cư Bắc Mỹ.Hãy xác định giới hạn của lãnh thổ Hoa Kì ?
Hoa Kì giáp với quốc gia và Đại dương nào ?
Dựa vào hình 39.1. Xác định vị trí vùng công nghiệp truyền thống của Hoa Kì ?
H O A K Ì
TIẾT 45
THỰC HÀNH :
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KỲ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”
1. Bài tập 1: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
-Đô thị có trên 10 triệu dân : ..............................
Đô thị có từ 5 đến 10 triệu dân : ....................................
Đô thị có từ 3 đến 5 triệu dân : ..............................................
Đô thị dưới 3 triệu dân : ...................................
Niu I-ooc
Si-ca-gô, Oa-sinh-tơn
Phi-la-den-phi-a, Đi-tơ-roi
Bô-xtơn
Quan sát lược đồ, cho biết tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì ?
TIẾT 45
THỰC HÀNH :
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở
ĐÔNG BẮC HOA KỲ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP
“VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”
1. Bài tập 1: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
a/ Các đô thị lớn:
- Niu I-ooc, Si-ca-gô, Oa-sinh-tơn,Phi-la-đen-phi-a, Đi-tơ-roi, Bô-xtơn ...
Dựa vào hình 39.1 đọc tên các ngành công nghiệp chính ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ?
TIẾT 45
THỰC HÀNH :
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG
Ở ĐÔNG BẮC HOA KỲ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP
“VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”
1. Bài tập 1: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
a/ Các đô thị lớn:
b/ Các ngành công nghiệp chính:
- Niu Iooc, Si-ca-gô, Oa-sinh-tơn,Phi-la-đen-phi-a, Đi tơ roi. Bô xtơn...
- Luyện kim đen, luyện kim màu, hoá chất, dệt, đóng tàu, cơ khí . . .
Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút ?
TIẾT 45
THỰC HÀNH :
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KỲ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”
1. Bài tập 1: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
a/ Các đô thị lớn:
b/ Các ngành công nghiệp chính:
c/ Các ngành công nghiệp truyền thống vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút vì:
- Luyện kim đen, luyện kim màu, hoá chất, dệt, đóng tàu, cơ khí . . .
-Công nghệ lạc hậu
Bị ảnh hưởng của những cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp (1970-1973, 1980 - 1982)
Bị cạnh tranh gay gắt của Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới.
- Niu Iooc, Si-ca-gô, Oa-sinh-tơn,Phi-la-đen-phi-a, Đi tơ roi. Bô xtơn...
TIẾT 45
THỰC HÀNH :
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC
HOA KỲ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”
1. Bài tập 1: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
a/ Các đô thị lớn:
b/ Các ngành công nghiệp chính:
2. Bài tập 2: Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới
a/ Hướng chuyển dịch vốn và lao động :
c/ Các ngành công nghiệp truyền thống vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút vì
Quan sát hình 40.1 và dựa vào kiến thưc đã học cho biết: Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì ?
TIẾT 45
THỰC HÀNH :
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC
HOA KỲ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”
1. Bài tập 1: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
a/ Các đô thị lớn:
b/ Các ngành công nghiệp chính:
2. Bài tập 2: Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới
a/ Hướng chuyển dịch vốn và lao động :
c/ Các ngành công nghiệp truyền thống vùng đông bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút vì
Từ các vùng công nghiệp truyền thống phía nam Hồ Lớn, đông bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới phía nam và ven Thái Bình Dương
Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì ?
b/ Có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì vì:
- Tác động của cuộc cách mạng KH-KT và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đã làm xuất hiện ngành công nghiệp hiện đại gắn liền với việc hình thành các trung tâm công nghiệp và nghiên cứu khoa học ở phía nam và tây Hoa Kỳ làm xuất hiện “Vành đai Mặt Trời”
-Do nhu cầu phát triển nhanh của vành đai công nghiệp mới đã thu hút vốn và lao động trên toàn Hoa Kì, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật cao cấp mới

Dựa vào hình 39.1 đọc tên các ngành công nghiệp ở “Vành đai Mặt Trời”?
Ngành công nghiệp thể hiện công nghệ kỹ thuật cao
Dựa vào hình 40.1 cho biết vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời ” có những thuận lợi gì ?
TIẾT 45
THỰC HÀNH :
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG
BẮC HOA KỲ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”
1. Bài tập 1: Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
a/ Các đô thị lớn:
b/ Các ngành công nghiệp chính:
2. Bài tập 2: Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới
a/ Hướng chuyển dịch vốn và lao động :
b/ Có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì vì:
c/ Các ngành công nghiệp truyền thống vùng đông bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút vì
c/ Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” co những thuận lợi:
-Gần luồng nhập khẩu nguyên liệu chính từ vịnh Mê-hi-cô lên.
-Gần luồng nhập khẩu nguyên liệu từ Thái Bình Dương vào, tập trung từ các nước châu Mĩ La tinh. Đây cũng là khu vực tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của Hoa Kì.
Em hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau
Câu 1: Các ngành công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ có thời kỳ sa sút vì :
a/ Sau những cuộc khủng hoảng kinh tế .
b/ Công nghệ chưa kịp đổi mới .
c/ Bị các nền công nghiệp mới cạnh tranh gay
gắt.
d/ Tất cả các ý trên.
Câu 2 : Hướng chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kỳ là :
a/ Từ phía tây sang phía đông kinh tuyến 1000 T
b/ Từ đông bắc đến phía nam, tây nam và ven
Thái Bình Dương.
c/ Từ phía nam lên phía bắc.
d/ Từ phía đông sang phía tây kinh tuyến 1000 T
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
V
A
T
Ơ
H
N
R
I
Ă
T
I
A
M
Đ
1
2
3
4
5
6
ĐA
ĐA
ĐA
ĐA
ĐA
ĐA
V À N H Đ A I M Ặ T T R Ờ I
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
DẶN DÒ
Ôn lại đặc điểm cấu
trúc địa hình Bắc Mĩ
Nghiên cứu phần địa
hình Trung và Nam Mĩ.CHÚCTHẦYCÔGIÁO SỨCKHOẺ
CHÚCCÁCEMHỌCGIỎI !
1
CÓ 6 CHỮ CÁI
Cho biết đây là lược đồ tự nhiên của một châu lục ?
CÓ 7 CHỮ CÁI
Cho biết đây là núi gì ?
CÓ 7 CHỮ CÁI
Cây cối chết mòn do hiện tượng gì ?
CÓ 7 CHỮ CÁI
Nước nào trấn cõi biển Đông.
Ba ngôi hướng Bắc, chín rồng về Nam.
Sáng ngời sử bốn nghìn năm.
Hơn tám mươi triệu da vàng anh em ?
CÓ 9 CHỮ CÁI
Cho biết tên của thủ đô Hoa Kì ?
CÓ 11 CHỮ CÁI
Đây là tên của một biển nằm giữa 3 châu lục ?
Câu hỏi từ chìa khóa
CÓ 14 CHỮ CÁI
Đây là tên gọi của vùng công nghiệp mới ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HẾT GIỜ